Bloemleven is de website van en voor bewoners, familie, vrienden en medewerkers van de woongroepen Tulp, Hyacint en Narcis van woonzorgcentrum Rustoord in Lisse.

 

Op deze website vindt u informatie over welzijnsactiviteiten die bijdragen aan het welbevinden van de bewoners, aan meer onderling contact en die het huis tot een plek maken waar het prettig wonen is.

Bloemleven wordt gefaciliteerd door DSV | verzorgd leven.

We willen dat al onze cliënten zich kunnen blijven ontwikkelen als mens. Ook als er beperkingen zijn van welke aard dan ook, willen we de beste ondersteuning bieden, dicht bij de mens. We handelen daarbij altijd van onze Protestants Christelijke levensovertuiging en het tot bloei laten komen van onze drie kernwaarden; samen, barmhartig en betrokken.

Samen
Wij geloven in de emotionele waarde van samen zijn en doen. Door goed onderling en persoonlijk contact en in open dialoog kunnen we elkaar de beste ondersteuning leveren die ons gevraagd wordt. Met en voor onze cliënten, hun naasten, onze professionals, partnerorganisaties en iedereen in de samenleving dichtbij. We doen het samen en sluiten niemand uit.

Barmhartig
Zorgen voor een goede invulling van zorg is de basis van ons functioneren. Iedereen kan rekenen op onze onvoorwaardelijke steun en bescherming op basis van wederzijds respect, humor en begrip. Zonder oordeel, open en eerlijk naar elkaar.

Betrokken
Met hart en waardering voor onze cliënten voelen we ons betrokken bij hun leven. We kennen de cliënt, hun naasten en onze collega’s. Met respect en op basis van wederzijds vertrouwen, verdiepen we ons in elkaar. Vriendelijk en gelijkwaardig zoeken we samen naar meer mogelijkheden voor ontwikkeling en welbevinden.